Zamówienia publiczne

245/WZ-1166/2019

Publikacja: Data publikacji 10.05.2019
Termin składania ofert: 27.05.2019 godz. 10:30
CPV: 45000000-7, 45300000-0
Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Przetarg nieograniczony: Remont części segmentu A budynku głównego Szkoły Policji w Pile

Powrót na górę strony