Kierownictwo - Szkoła Policji w Pile

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 19.04.2017


 

Komendant Szkoły Zastępca Komendanta Zastępca Komendanta
insp. Beata Różniak-Krzeszewska
insp. Beata Różniak-Krzeszewska insp. Ryszard Jakubowski insp. Agnieszka Kozłowska-Kordy