Nowości biblioteczne - Szkoła Policji w Pile

Nowości biblioteczne

Nowości biblioteczne

Data publikacji 29.03.2011

Nowości biblioteczne: maj – czerwiec  2021

 

Wydawnictwa zwarte

 

Bezpieczeństwo w interakcjach polsko-niemieckich / pod redakcją naukową Tomasza Łachacza

Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2021. - 208 stron : ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach

1. Bezpieczeństwo kulturowe państwa 2. Bezpieczeństwo publiczne 3. Niemcy (naród) 4. Ochrona danych osobowych 5. Polacy 6. Polityka historyczna 7. Ratownictwo medyczne 8. Stosunki etniczne 9. Tożsamość narodowa 10. Współpraca transgraniczna 11. Niemcy 12. Polska

 

Chęsy, Dawid
Problematyka dowodzenia w sytuacjach szczególnych - ujęcie policyjne / Dawid Chęsy ; Centrum Szkolenia Policji. Wydział Dowodzenia
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2021. - 50 stron : ilustracje ; 25 cm

Materiały Dydaktyczne / Centrum Szkolenia Policji ; nr 208
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 42-43
1. Bezpieczeństwo narodowe 2. Organizacja 3. Policja 4. Szkolenie zawodowe 5. Zarządzanie kryzysowe 6. Polska 7. Materiały pomocnicze
 

Dobre praktyki technika kryminalistyki / pod redakcją Adama Frankowskiego i Piotra Trojanowskiego

Warszawa : Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,2020. - 352, [3] strony : fotografie, ilustracje ; 21 cm

Bibliografie przy rozdziałach

Dla techników kryminalistyki, funkcjonariuszy wykonujących czynności procesowe w miejscach zdarzeń i studentów kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego i kryminalistyki

1. Kryminalistyka 2. Oględziny kryminalistyczne 3. Polska 4. Podręcznik

 

Golat, Jarosław
Ustawowe znamiona wybranych przestępstw  przeciwko mieniu  w świetle orzecznictwa sądowego / Jarosław Golat, Mariola BrudnickA ; Centrum Szkolenia Policji. Zakład Techniki Operacyjnej
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii CSP, 2021. - 58; 25 cm
Materiały Dydaktyczne / CSP ; 207

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, netografia na stronach 50-51

Dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oraz kursów specjalistycznych, a także dla szkolenia indywidualnego

1. Orzecznictwo 2. Prawo karne 3. Przestępstwo przeciw mieniu  4. Szkolenie zawodowe 5. Polska 6. Materiały pomocnicze
 

 

Kuszyk, Agnieszka

Przykłady zarzutów do wybranych kategorii przestępstw : poradnik policjanta wykonującego czynności dochodzeniowo-śledcze   / Agnieszka Kuszyk, Monika Tuczyńska; Szkoła Policji w Pile. Zakład Prawa i Kryminalistyki

Piła : Wydawnictwo szkoły Policji w Pile, 2021. – 44 s.; 21 cm

Bibliografia, orzecznictwo na stronach 43-44

1. Prawo karne procesowe 2. Polska 3. Materiały pomocnicze


 

Normy żywienia dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy Służb Mundurowych (Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, Straży Granicznej i Policji) uwzględniające specyfikę i charakter służby, stanowiące podstawę planowania i realizacji żywienia w warunkach garnizonowych i poligonowych / Anyżewska Anna [i 10 pozostałych] ; Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego

Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020.- 125 stron : ilustracje ; 24 cm

Bibliografie i netografie przy rozdziałach

Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

1. Żołnierze - żywienie - Polska - 1990- 2. Substancje odżywcze 3. Alergia pokarmowa  4.Policjanci - żywienie - Polska - 1990-  5. Strażnicy graniczni - żywienie - Polska - 1990-

 

 

Olber, Paweł

Prawno-kryminalistyczne aspekty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów elektronicznych z chmur obliczeniowych / Paweł Olber

Szczytno : WSPol Szczytno, 2021. - 411, [1] strona : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm

Bibliografia, netografia na stronach 387-405

1.Dowód elektroniczny  2. Informatyka śledcza 3. Kryminalistyka 4. Postępowanie dowodowe  5. Prawo karne  6. Prawo międzynarodowe 7. Przetwarzanie w chmurze

 

Sadowski, Grzegorz


Obserwacja w miejscach publicznych : publikacja przeznaczona wyłącznie do użytku służbowego / Grzegorz Sadowski ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2021. - 27 stron : zdjęcia ; 25 cm
Materiały Pomocnicze do Kursów Specjalistycznych / Centrum Szkolenia Policji
Symbol Kursu : DTO OP, DTO OS.
Bibliografia, akty prawne na stronie 27.
1. Czynności operacyjne 2. Policja 3. Polska 4. Materiały pomocnicze
 

Wysocka, Maria

Znaczenie notatki urzędowej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia / Maria Wysocka, Marek Maliszewski ; Centrum Szkolenia Policji. Zakład Służby Kryminalnej
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2021. - 27 stron ; 25 cm
Materiały Dydaktyczne / Centrum Szkolenia Policji ; nr 209
Bibliografia i wykaz aktów prawnych na stronie 20
Dla uczestników szkoleń zawodowych podstawowych prowadzonych przez szkoły policyjne
1.Dokumentacja 2. Policja 3. Postępowanie w sprawach o wykroczenia 4. Szkolenie zawodowe 5. Polska 6. Materiały pomocnicze

 

Zawałeń, Jolanta
Żarówki pojazdów samochodowych jako ślady kryminalistyczne w wypadkach drogowych / Jolanta Zawałeń ; Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Legionowo : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji, 2021. - 25 stron : fotografie, schematy ; 25 cm
Bibliografia, akty prawne, netografia na stronie 25

Symbole kursów : RWD, RDo, KDTK
Materiały Pomocnicze do Kursów Specjalistycznych / Centrum Szkolenia Policji

1.Oświetlenie 2. Reflektory (lampy) 3. Samochody 4. Ślady kryminalistyczne 5. Wypadki drogowe 6. Żarówka 7. Polska 8. Materiały pomocnicze
 

 


Wydawnictwa ciągłe

 

Internal Security / Police Academy In Szczytno; ed. Iwona Klonowska [et al.]

Szczytno : Police Academy, 2020 - .

T. 12 (2020), Nr 2

1. Bezpieczeństwo narodowe 2. Bezpieczeństwo publiczne 3. Kryminalistyka 4. Prewencja kryminalna 5. Zwalczanie przestępczości 6. Czasopismo policyjne

 

Policja: kwartalnik kadry kierowniczej policji / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Szczytno: Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2000- .

2020, nr 3- 4

1. Czasopisma policyjne polskie

 

Problemy Kryminalistyki : [2006-2015] / Zakład Kryminalistyczny Komendy Głównej MO.

 Warszawa: Wydaw. ZK KGMO, 1955-.

Od 1992: / Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP

2020 nr 310

1. Czasopisma fachowe polskie   2. Kryminalistyka   3.Śledztwo i dochodzenie

 

Przegląd Policyjny / pod red. Józefa Żółtaszka.

Warszawa : [s. n.], 1936-1939, 1991- . Od 1991  m. wyd.: Szczytno.

2021, Numer specjalny 1

1. Czasopisma policyjne polskie

 


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015