Wieczór integracyjny - 2015 - Szkoła Policji w Pile