Wieczór integracyjny - 2014 - Szkoła Policji w Pile