XI Ogólnopolski Turniej Klas Polcyjnych. - 2019 - Szkoła Policji w Pile