Zawodowe dylematy

Wycieczki do Szkoły Policji w Pile, w ramach których dzieci i młodzież mają okazję zwiedzić ten charakterystyczny budynek i spotkać się z pracującymi w nim policjantami, na stałe wpisały się już w harmonogram pracy pilskiej placówki.

Jest to również doskonała okazja, aby zapoznać się ze specyfiką policyjnej służby, zobaczyć, jak wzbogacają swoją wiedzę osoby, które zdecydowały się związać swoją przyszłość zawodową z niebieskim mundurem.

Niedawno grupa ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile, w ramach zajęć doradztwa zawodowego odwiedziła nas, aby zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z nadkom. Marcinem Kolasińskim, pod którego okiem uczniowie ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy. O tajnikach pracy techników kryminalistyki opowiedział podkom. Marcin Mańczak. Ponadto młodzież zwiedziła szereg innych miejsc, które skrywa blisko stuletni budynek Szkoły Policji w Pile oraz wysłuchała historii z nim związanych.

 

WP

Powrót na górę strony