ZAKOŃCZENIE KURSU CEPOL 57/2022 Victim Protection

W piątek w Szkole Policji w Pile zakończył się międzynarodowy kurs CEPOL 57/2022 Victim Protection. Przez cztery dni uczestnicy zajmowali się różnymi aspektami ochrony pokrzywdzonych i świadków.

To już siódma edycja międzynarodowych kursów CEPOL organizowanych w naszej Szkole. Tym razem uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele 16 europejskich państw, którzy przez 3 ostatnie dni szkolili się w dziedzinie ochrony osób pokrzywdzonych i świadków, jak również udzielania tym osobom wsparcia i pomocy zarówno w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej, oraz w zakresie praktycznych umiejętności w przedmiocie rozpoznania i udzielania pomocy. Przygotowane przez ekspertów warsztaty, w trakcie których uczestnicy w praktyczny sposób rozwiązywali zadania stanowiły integralną cześć szkolenia i w wymierny sposób przyczyniły się do poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń w temacie ochrony świadka i pokrzywdzonego.

Warto podkreślić, że uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele organów ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw stowarzyszonych i kandydujących. Natomiast zajęcia teoretyczne oraz warsztaty prowadzili zaproszeni eksperci z Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Prowadzącymi zajęcia byli przedstawiciele takich instytucji, jak: FRA – Fundamental Rights Agency, Victim Support Europe, The Lucy Faithfull Foundation, Komendy Głównej Policji, a także Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Powrót na górę strony