Betlejemskie Światło Pokoju – Światło Nadziei

Już od 1991 roku Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju. Otrzymuje je od słowackich skautów, a samo przekazanie odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tradycją jest, iż Światło przyjmowane jest również w naszej Szkole.

Historia Światła Pokoju zaczyna się w Betlejem, mieście w którym ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

„Światło Nadziei” to tegoroczne hasło niesionego Betlejemskiego Światła Pokoju. Pani Komendant Szkoły, insp. Beata Różniak-Krzeszewska tradycyjnie przyjęła Światło z rąk polskich druhów z Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile.

Otrzymany dar, będący symbolem pokoju, radości, braterstwa i wspólnoty, pali się aktualnie w holu Szkoły. Funkcjonariusze i pracownicy Szkoły, którzy chcieliby zabrać ogień do domu, mogą przyjść z własną latarenką i przyjąć Betlejemski Ogień. Sam moment odpalania Światła może dla każdego stać się wyjątkowy,  dla tej idei warto na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o ważnych sprawach. O tym jak ważne jest zdrowie, miłość i wzajemne relacje. Jak ważny jest człowiek….

 

WP/MP

Powrót na górę strony