Oświadczenie Szkoły Policji w Pile - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Oświadczenie Szkoły Policji w Pile

W związku z opublikowanym w dniu 10.06.2021 r. w „Gazecie Wyborczej” artykułem Piotra Żytnickiego, dotyczącym domniemanych nieprawidłowości, mających mieć miejsce w Szkole Policji w Pile, oświadczamy, że zawarte w artykule informacje przedstawiono w sposób nieprawdziwy, nierzetelny i zmanipulowany.