Upominki dla pacjentów Szpitala specjalistycznego w Pile. - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Upominki dla pacjentów Szpitala specjalistycznego w Pile.

To już tradycja, że wolontariusze samorządu szkolnego naszej Szkoły odwiedzają pacjentów dziecięcego oddziału w szpitalu. Niestety pandemia spowodowała, że pomoc zrealizowano w nieco innej formie….

W minionych dniach maja br. opiekunowie samorządu słuchaczy zorganizowali spotkanie, na którym wybrano nowych przedstawicieli. Aktualnych reprezentantów zapoznano z organizacją pracy samorządu m.in.  z zasadami funkcjonowania, zadaniami i celami. Omówiono również jego dotychczasowe działania, szczególnie te w okresie reżimu sanitarnego i ograniczonych możliwości związanych z wolontariatem.

Na spotkaniu od pierwszych minut odczuwalna była chęć niesienia pomocy oraz wsparcia innych osób w potrzebie. Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego spisali się na medal. Zaproponowano wiele form przedsięwzięć możliwych do zrealizowania podczas panujących aktualnie obostrzeń i bez zbędnej zwłoki przystąpili do działania.

Niezwłocznie zorganizowali koleżeńską zbiórkę pieniędzy, która umożliwiła zakup butelkowanej wody dla pacjentów ze Szpitala Specjalistycznego w Pile. Odkąd w placówce wyodrębniono łóżka dla osób hospitalizowanych w związku z chorobą zakaźną SARS-CoV-2, placówka zmaga się z jej niedoborem.

Opiekunowie samorządu wraz z przedstawicielami słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego przekazali łącznie 1808 sztuk wody oraz 200 sztuk czekolad, zebranych podczas kilku ostatnich akcji HDK. Ta niezwykle szczytna idea nabiera szczególnego znaczenia w okresie pandemii, gdy pacjenci nie mogą kontaktować się ze światem zewnętrznym, a przede wszystkim oczekiwać pomocy od najbliższych.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie, jesteście niesamowici!

 

WP/M.Pałys