Marcowa kropla krwi - 2021 - Szkoła Policji w Pile

Marcowa kropla krwi

Koordynator akcji honorowego krwiodawstwa przy współpracy z Samorządem Szkolnym Słuchaczy Szkoły Policji w Pile po raz kolejny zorganizowali akcję krwiodawstwa. Grupa 35 wolontariuszy, oddała ponad 13 litrów krwi.

Akcja przeprowadzona została wspólnie z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. W jej trakcie kadra i słuchacze zebrali dodatkowo słodycze, które w najbliższym czasie trafią do najmłodszych pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica.

Honorowym krwiodawcą mogą zostać osoby, które:

  • mają od 18 do 65 lat i cieszą się dobrym zdrowiem,
  • ważą co najmniej 50 kilogramów,
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały przeprowadzanej akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Jesteśmy dumni, że słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych oprócz sumiennego zdobywania wiedzy ratują życie wielu ludzi.

 

WP/M.Pałys