Bezpieczeństwo dzieci !!! - 2018 - Szkoła Policji w Pile

Bezpieczeństwo dzieci !!!

Wykładowcy naszej szkoły mając na celu popularyzowanie wśród dzieci zasad bezpieczeństwa, biorą udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, skierowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw dzieci w zakresie bezpieczeństwa, przez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych  i edukacyjnych. Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnienie współpracy Policji z placówkami oświatowymi. W tym tygodniu wykładowcy Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia: podinsp. Robert Hampelski i podinsp. Wojciech Thiel spotkali się z dziećmi z przedszkola oraz grupy zerówki ZSP w Lotyniu. Nasi nauczyciele w formie zabawy przypomnieli dzieciom, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, przedszkolu, czy też na placu zabaw. Biorąc pod uwagę zbliżający się termin zimowych ferii, zwrócili szczególną uwagę na zabawy na lodzie, zjazdy na sankach oraz zabawy ze śnieżkami.

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek, a na zakończenie wizyty wręczyły policjantom podziękowanie oraz zaśpiewały piosenkę.

W drugiej części wizyty w ZSP w Lotyniu, policyjni wykładowcy przybliżyli uczniom klasy siódmej problem ucieczek z domów. Każdego roku w Polsce ucieka z domów kilka tysięcy młodych ludzi. Uciekają dzieci coraz młodsze, nawet dziesięcioletnie – uciekają też prawie dorośli tuż przed osiemnastymi urodzinami. Rodzice najczęściej są tym zaskoczeni i bezradni, nie wiedząc, co robić. Policjanci starali się wyjaśnić jak można uniknąć takich sytuacji i gdzie szukać pomocy.

 

WOSziD/ Sebastian Wegner