Handel Ludźmi - Rozpoznawanie i Zwalczanie

Data publikacji 08.06.2016

Jak rozpoznawać i zwalczać handel ludźmi w Polsce i Europie? - to główny temat zorganizowanej w dniach 30-31 maja 2016 r. I Międzynarodowej Konferencji Naukowej ...

Przestępstwo Handlu Ludźmi - Rozpoznawanie i Zwalczanie Jak rozpoznawać i zwalczać handel ludźmi w Polsce i Europie? - to główny temat zorganizowanej w dniach 30-31 maja 2016 r. I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Przestępstwo Handlu Ludźmi - Rozpoznawanie i Zwalczanie”.
Organizatorem przedsięwzięcia była Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie wspólnie z Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in. praktycy oraz przedstawiciele różnych środowisk zajmujących się problemem zapobiegania i zwalczania wszelkich form przestępstwa handlu ludźmi i przestępstw im towarzyszących. Uczestnikami konferencji, którzy podzielili się wiedzą związaną z przedmiotową problematyka byli pracownicy naukowi z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
Szkołę Policji w Pile reprezentował w charakterze prelegenta podinsp. Krzysztof Sawicki - wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, który przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienia związane z rolą kursu specjalistycznego w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi w szkoleniu funkcjonariuszy Policji.

Przestępstwo Handlu Ludźmi - Rozpoznawanie i Zwalczanie Przestępstwo Handlu Ludźmi - Rozpoznawanie i Zwalczanie Przestępstwo Handlu Ludźmi - Rozpoznawanie i Zwalczanie Przestępstwo Handlu Ludźmi - Rozpoznawanie i Zwalczanie

autor: Marzena Brzozowska

(08.06.16)

Powrót na górę strony