Przeszukanie z UKS

Data publikacji 30.05.2016

Zwalczanie przestępczości „nowej generacji”, opierającej się na zorganizowanej działalności, nierzadko przekraczającej granice państw i mającej miejsce w cyberprzestrzeni ...

Przeszukanie z UKS Zwalczanie przestępczości „nowej generacji”, opierającej się na zorganizowanej działalności, nierzadko przekraczającej granice państw i mającej miejsce w cyberprzestrzeni, to proces złożony i uzależniony od wielu czynników pracy śledczej. Jednym z rozwiązań, stosowanych przez nauczycieli Szkoły Policji w Pile, jest prowadzenie przez organy powołane do ścigania i zwalczania przestępczości wspólnych szkoleń i warsztatów w tym zakresie. Dlatego też już po raz kolejny wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej, podinsp. Zbigniew Bogusz i kom. Michał Zielonka przeprowadzili szkolenie dla ponad 200 pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu i Wrocławiu z zakresu szeroko rozumianej taktyki i techniki prowadzenia przeszukań.
W trakcie wykładów poruszyli oni m.in. zagadnienia dotyczące: rozpoznania miejsca planowanego przeszukania, przygotowania do planowanego przeszukania, planowania przeszukania, zasad bezpieczeństwa podczas przeszukania oraz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa i procedur oraz taktyki i techniki prowadzenia przeszukania z uwzględnieniem specyfiki miejsca przeszukania.
Spotkanie w obu siedzibach UKS miało również walory wymiany doświadczeń, które mogą w przyszłości zaowocować kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami.

Przeszukanie z UKS Przeszukanie z UKS Przeszukanie z UKS Przeszukanie z UKS

autor: Leszek Koźmiński

(30.05.16)

Powrót na górę strony