Bezpieczeństwo w sieci - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Bezpieczeństwo w sieci

Data publikacji 25.05.2016

24 maja br. w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie, Fundacja Marchewkowe Pole i Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom ...

Bezpieczeństwo w sieci 24 maja br. w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie, Fundacja Marchewkowe Pole i Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz Szkołą Policji w Pile zorganizowały konferencję profilaktyczną „Bezpieczeństwo w sieci oraz przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym dzieci i młodzieży”.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa, współfinansowanego ze środków The Velux Foundations Villum Kann Rasmussen Fonden, w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
W imieniu Komendanta Szkołę Policji w Pile reprezentowała mł. insp. Agnieszka Kozłowska-Kordy, która dziękując za zaproszenie do współorganizowania konferencji, powiedziała, że podstawowym mechanizmem ochronnym, służącym bezpieczeństwu dzieci w Internecie jest edukacja, reagowanie na niepokojące sygnały i zainteresowanie tym, co dziecko robi w sieci. Rozwiązania techniczne powinny uzupełniać, a nie zastępować pomoc i zainteresowanie osób odpowiedzialnych za opiekę nad dzieckiem. Policja, jako formacja dbająca o bezpieczeństwo obywateli, ale również promująca właściwe postawy, włącza się i wspiera akcje edukacyjne na różnych szczeblach.

Swoje prelekcje wygłosili: nadkom. Ewa Mańka – „Psychologiczne aspekty cyberprzemocy wobec małoletnich”, mł. asp. Sebastian Polak – „Dystrybucja środków zastępczych za pośrednictwem sieci Internet” oraz st. sierż. Radek Słabaczewski – „Bezpieczeństwo osobiste w sieci”.

Szkoła Policji w Pile już po raz trzeci uczestniczyła w organizowanych przez Fundację konferencjach związanych ściśle z tematem funkcjonowania w sieci. W tym roku udało się również zorganizować szkolenie dotyczące cyberprzemocy i cyberprzestępczości połączone ze zwiedzaniem obiektów Szkoły. Prelekcję, która odbyła się w marcu, poprowadził podinsp. Robert Kreczmer, a w roli słuchaczy wystąpiła grupa nauczycieli współpracujących z Fundacją Marchewkowe Pole.

Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci
Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci Bezpieczeństwo w sieci

autorzy: Jacek Czechowski, Paulina Politowska

(25.05.16)