Pożegnanie Komendanta - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Pożegnanie Komendanta

Data publikacji 20.05.2016

Zaledwie cztery miesiące temu inspektorowi Piotrowi Leciejewskiemu powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Szkoły Policji w Pile. Po 119 dniach ...

Pożegnanie Komendanta Zaledwie cztery miesiące temu inspektorowi Piotrowi Leciejewskiemu powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Szkoły Policji w Pile. Po 119 dniach służby na tym stanowisku przyszedł czas na awans. 19 maja podczas uroczystej zbiórki kadry kierowniczej Szkoły został odczytany rozkaz personalny o mianowaniu insp. Piotra Leciejewskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
W imieniu funkcjonariuszy i pracowników Szkoły gratulacje z okazji objęcia nowego stanowiska oraz podziękowania za współpracę złożył pełniący obowiązki Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Roman Gryczka. „Kiedy 16 stycznia, po 8 latach komendantury swojego poprzednika - insp. Jerzego Powieckiego, insp. Piotr Leciejewski obejmował władzę w naszej Szkole, wszyscy byliśmy pełni obaw. Pojawiało się wiele pytań, ale po czterech miesiącach można śmiało powiedzieć, że jesteśmy rozczarowani. Rozczarowani z powodu odejścia” - mówił na pożegnaniu insp. Roman Gryczka.
Kilka pożegnalnych słów wygłosił także, nie kryjąc przy tym wzruszenia, sam insp. Piotr Leciejewski. Na wstępie podziękował zebranym za ciepłe przyjęcie w Szkole, a także za to, że nie było dnia, w którym podejmując decyzje miałby wątpliwości, co do ich stosowności. Podkreślił, że służba w Szkole nie należy do łatwych, a wiedzę i doświadczenie, które tutaj zdobył zamierza wykorzystać z jak najlepszym skutkiem.
Podsumowując czteromiesięczną współpracę, warto podkreślić, że wraz z insp. Piotrem Leciejewskim podjęto realizację kilku ważnych działań. Nie sposób wymienić wszystkich, ale do najważniejszych z nich zaliczyć można: zawarcie porozumienia o współpracy z Regionalnym Centrum Kultury w Pile, podpisanie porozumienia z Technikum nr 3 w Chojnicach i objęcie przez Szkołę Policji w Pile honorowego patronatu nad klasami o profilu fototechnik. Podjęte zostały również rozmowy związane z zawarciem formalnej współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Uniwersytetem Śląskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Na uwagę zasługuje również organizacja konferencji poświęconej walce z kradzieżą sygnału telewizyjnego i przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej, konferencji z zakresu przestępczości farmaceutycznej (to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie), Turnieju Ruchu Drogowego, czy kolejnych już edycji Turnieju Klas Policyjnych i Konkursu Policjant Służby Kryminalnej.

Pożegnanie Komendanta Pożegnanie Komendanta Pożegnanie Komendanta Pożegnanie Komendanta
Pożegnanie Komendanta Pożegnanie Komendanta Pożegnanie Komendanta Pożegnanie Komendanta
Pożegnanie Komendanta Pożegnanie Komendanta Pożegnanie Komendanta Pożegnanie Komendanta

autor: Paulina Politowska

(20.05.16)