Nagrody MSWiA rozdane - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Nagrody MSWiA rozdane

Data publikacji 20.05.2016

W nawiązaniu do złożonych w listopadzie przez wiceministra Jarosława Zielińskiego obietnic, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ...

Nagrody MSWiA rozdane W nawiązaniu do złożonych w listopadzie przez wiceministra Jarosława Zielińskiego obietnic, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznane zostały nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy służb mundurowych niższego szczebla podległych MSWiA. Wśród wyróżnionych 49 funkcjonariuszy Policji jest młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile podkom. Paweł Leśniewski. Uroczystość wręczenia gratyfikacji odbyła się 17 maja w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przyznane wyróżnienia mają wynagrodzić funkcjonariuszom codzienne zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz wzorową i pełną poświęceń służbę, co, w trakcie uroczystości, podkreślał zarówno Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, jak i wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński.

autor: Paulina Politowska

(20.05.16)