Ogólnopolska publikacja dotycząca handlu ludźmi

Data publikacji 13.05.2016

Publikacja naukowa zatytułowana „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno – kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi – wybrane problemy” pod redakcją ...

Ogólnopolska publikacja dotycząca handlu ludźmi Publikacja naukowa zatytułowana „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno – kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi – wybrane problemy” pod redakcją dr Stany Buchowskiej powstała w ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego. Adresatami opracowania są zarówno funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej zajmujący się ujawnianiem przestępstwa handlu ludźmi oraz zapobieganiem, jak również osoby, które w swojej pracy mają lub mogą mieć kontakt z ofiarami handlu ludźmi. Publikacja powstała przy współudziale ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego, szkół Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz prokuratury zajmujących się zarówno problematyką związaną z migracją oraz zjawiskiem handlu ludźmi.

W opracowaniu znajdują się poniższe zagadnienia związanie z problematyką handlu ludźmi:

  • prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW – „Wprowadzenie do problematyki przestępczości w tym przestępczości zorganizowanej”,
  • kom dr Paweł Łabuz – Zarząd CBŚP w Rzeszowie – „Przestępczość zorganizowana w Europie”, „Modus operandi sprawców handlu ludźmi”,
  • Katarzyna Płończak – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie - „Regulacje prawne dotyczące niewolnictwa handlu ludźmi i pracy przymusowej”,
  • dr Łukasz Wieczorek - pracownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW – „Praca przymusowa – przyczyny, rodzaje, nowe zjawiska”,
  • dr Tomasz Safiański – wykładowca w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu – „Praktyczne uwarunkowania zwalczania zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w organizowanie handlu ludźmi”,
  • podinsp. dr Irena Malinowska – Zarząd CBŚP w Warszawie – „Ofiara handlu ludźmi w procesie karnym”,
  • podinsp. Krzysztof Sawicki – wykładowca ZSK Szkoły Policji w Pile – „Specyfika pracy z ofiarą handlu ludźmi – pierwszy kontakt z funkcjonariuszem”,
  • prof. dr hab. Ewa Gruza – profesor w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW – „Metody oceny wiarygodności zeznań świadków”
  • podinsp. w st. spoczynku Rafał Kwasiński, podinsp. Przemysław Wrzosek – wykładowcy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – „Przesłuchanie strukturalne i badanie wypowiedzi”.

Pozycja dostępna jest m.in. w bibliotece Szkoły Policji w Pile.

autor: Marzena Brzozowska

(13.05.16)

Powrót na górę strony