Strzelanie w cywilu

Data publikacji 10.05.2016

9 maja w Szkole Policji w Pile rozpoczął się kurs specjalistyczny z zakresu posługiwania się bronią palną podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym.

Strzelanie w cywilu 9 maja w Szkole Policji w Pile rozpoczął się kurs specjalistyczny z zakresu posługiwania się bronią palną podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym.
W związku ze zbliżającymi się w Polsce Szczytem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Światowymi Dniami Młodzieży, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk podjął decyzję o konieczności właściwego przygotowania funkcjonariuszy Policji do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z elementów ww. przygotowań jest przeprowadzenie kursu specjalistycznego w zakresie posługiwania się bronią palną podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym. Biorąc pod uwagę krótki czas i chęć przeszkolenia jak największej liczby funkcjonariuszy w realizację założeń tego programu zaangażowane zostały wszystkie jednostki szkoleniowe Policji. Szkoła Policji w Pile w okresie od 9 maja do końca czerwca przeszkoli blisko 450 funkcjonariuszy. W każdym tygodniu dwie grupy kursantów doskonaliło będzie swoje umiejętności strzeleckie poprzez wypracowywanie odpowiednich nawyków ruchowych umożliwiających oddanie precyzyjnego strzału w sytuacjach wyjątkowych oraz warunkach stresu. Ponadto, zrealizowane zostaną zagadnienia z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy i samopomocy przedmedycznej.

autor: Paulina Politowska

(10.05.16)

Powrót na górę strony