Konferencja w Sielpi Wielkiej - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Konferencja w Sielpi Wielkiej

Data publikacji 09.05.2016

Przedstawiciele Szkoły Policji w Pile, dążąc do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, ale również dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem, regularnie ...

Konferencja w Sielpi Wielkiej Przedstawiciele Szkoły Policji w Pile, dążąc do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, ale również dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem, regularnie uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jednym z nich była konferencja zatytułowana „Zwalczanie przestępstw podatkowych oraz popełnianych na szkodę Unii Europejskiej jako gwarancja bezpieczeństwa finansowego państwa”, w której, w roli prelegenta udział wzięła podkom. Hanna Bigielmajer – młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej. Konferencja odbyła się w dniach 4-6 maja br. w Sielpi Wielkiej, a jej organizatorami były Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach.

Program konferencji obejmował takie zagadnienia, jak: zwalczanie przestępczości gospodarczej i skuteczność odzyskiwania mienia jako priorytet Komendanta Głównego Policji na lata 2016 – 2018, transakcje karuzelowe – mechanizmy dokonywania wyłudzeń podatku VAT, współpraca GIIF z innymi organami w zakresie przestępstw podatkowych, działania Służby Celnej w zakresie ograniczania „szarej strefy”, działalność Świętokrzyskiej Grupy Roboczej ds. przeciwdziałania i zwalczania nieprawidłowości w zakresie wykorzystania funduszy unijnych, kontrole realizacji projektów – praktyczne aspekty wykrywania nieprawidłowości i nadużyć na szkodę finansową UE z perspektywy instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Ponadto: aspekty prawne przestępstw podatkowych i popełnianych na szkodę UE oraz pojawiające się trudności w prowadzeniu postępowań przygotowawczych w tego rodzaju sprawach, przedsięwzięcia KWP w Kielcach w zakresie zabezpieczeń majątkowych oraz rodzaje przestępstw gospodarczych popełnianych w sieci Internet lub za pomocą sieci teleinformatycznych/telekomunikacyjnych. Miały też miejsce wystąpienia naczelników Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziałów Dochodzeniowo – Śledczych poszczególnych KWP w zakresie realizacji spraw dotyczących przestępczości na szkodę UE oraz przestępczości podatkowej i celnej.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Służby Celnej, Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, prokuratur, szkół Policji, jak również naczelnicy Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziałów Dochodzeniowo – Śledczych poszczególnych KWP.
Podkom. Hanna Bigielmajer, która reprezentowała pilską Szkołę, przybliżyła zagadnienia związane ze szkoleniem specjalistycznym funkcjonariuszy Policji w zakresie zwalczania przestępczości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej oraz przestępczości podatkowej i celnej realizowanym w Szkole Policji w Pile.

autor: Marzena Brzozowska

(09.05.16)