Przestępczość farmaceutyczna - konferencja

Data publikacji 06.05.2016

Szkoła Policji w Pile, Biuro Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 5-6 maja ...

Przestępczość farmaceutyczna - konferencja Szkoła Policji w Pile, Biuro Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 5-6 maja w ww. Szkole zorganizowały konferencję pt. „Przestępczość farmaceutyczna. Sfałszowane leki”.
Celem konferencji było wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie m.in. metod wykrywania sfałszowanych leków, sposobów zabezpieczania leków przed fałszowaniem oraz związanej z tym przestępczości internetowej.
W konferencji udział wzięli przedstawicieli m.in. Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, jednostek terenowych i szkół Policji, prokuratury, Straży Granicznej oraz Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:

 • prof. dr hab. n. farm. Zbigniew E. Fijałek - Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - „Przestępstwa farmaceutyczne. Produkty substandardowe, nielegalne, podrobione i sfałszowane. Skala zjawiska na świecie i w państwach UE. Bezpieczeństwo produkcji i dystrybucji aktywnych substancji farmaceutycznych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Drogi przenikania sfałszowanych leków i wyrobów medycznych do legalnej sieci dystrybucji. Nielegalne apteki Internetowe. Sposoby wykrywania sfałszowanych leków i suplementów diety – współpraca ekspertów z Policją, Prokuraturą, Strażą Graniczną i Służbą Celną. Sposoby zabezpieczania leków przed fałszowaniem. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości farmaceutycznej w skali UE i krajowej”;
 • Agnieszka Kalinowska - Wydział Analiz Złożonych Departament Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów – „Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”;
 • kom. Artur Klemczak, mł. asp. Piotr Woźniak - Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Poznaniu, Łukasz Stanke - Prokurator Prokuratury Rejonowej Poznań – Grunwald – „Przestępczość farmaceutyczna w Polsce. Studium przypadku na podstawie postępowań prowadzonych przez Zarząd CBŚP w Poznaniu”;
 • Eric Rheims - Kancelaria Prawna - „Przestępczość farmaceutyczna na przykładzie podrobionych leków na potencję”;
 • Grzegorz Brzoskowski - SANOFI – „Bezpieczeństwo dystrybucji leków”;
 • prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Możliwości współpracy Wydziału Farmaceutycznego z Policją, Strażą Graniczną i Służbą Celną”;
 • dr Grażyna Sygitowicz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Współpraca z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej”;
 • dr Małgorzata Kubacka - Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Normatywne podstawy penalizacji procederu fałszowania produktów leczniczych (w odniesieniu do prawa krajowego i międzynarodowego). Analiza wybranych kwestii dotyczących modus operandi przestępstw farmaceutycznych: proces wytwarzania i zagrożenia z nim związane; zagrożenia związane z handlem równoległym; nielegalny obrót w miejscach do tego nieuprawnionych (bazary, sklepy ze zdrową żywnością, siłownie); obrót produktami leczniczymi przy wykorzystaniu sprzedaży na odległość (nielegalne apteki internetowe); obrót produktami, które nie uzyskały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu; dystrybucja produktów spełniających faktycznie kryteria produktów leczniczych prezentowanych na rynku jako produkty o innej kategorii (suplementy diety, kosmetyki, wyroby medyczne). Istotne kwestie dotyczące sporządzania opinii procesowych na potrzeby postępowania karnego przez biegłego w zakresie przestępstw farmaceutycznych – studium przypadku. W jaki sposób zapobiegać i walczyć z przestępczością farmaceutyczną”;
 • Ewelina Siadkowska - Departament Nadzoru - Główny Inspektorat Farmaceutyczny - „Problematyka leków sfałszowanych”;
 • asp. Marta Krakowian - Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji - „Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości farmaceutycznej”;
 • Krzysztof Liszewski, Dariusz Najmoła - Agencja Bezpieczeństwa Biznesu - „Zagrożenia wynikające z wprowadzania nielegalnych wyrobów farmaceutycznych”.

Przestępczość farmaceutyczna - konferencja Przestępczość farmaceutyczna - konferencja Przestępczość farmaceutyczna - konferencja Przestępczość farmaceutyczna - konferencja
Przestępczość farmaceutyczna - konferencja Przestępczość farmaceutyczna - konferencja Przestępczość farmaceutyczna - konferencja Przestępczość farmaceutyczna - konferencja

autor: Krzysztof Opaliński

(06.05.16)

Powrót na górę strony