Zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ PP

Data publikacji 28.04.2016

W tym tygodniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji ...

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ PP W tym tygodniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji działającego przy Szkole Policji w Pile, w którym, na zaproszenie zarządu, udział wzięli p.o. Komendant Szkoły insp. Piotr Leciejewski oraz przewodnicząca KKW NSZZ PP Małgorzata Lewicka. Spotkanie było okazją do przedstawienia działalności odchodzącego zarządu na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz przeprowadzenia wyborów. W drodze głosowania wyłoniony został nowy zarząd w składzie:

Przewodniczący – Jacek Jahns
Wiceprzewodniczący – Mariusz Szymowski oraz Jan Załachowski
Sekretarz – Anna Adamkiewicz
Skarbnik – Elżbieta Smęt

Po przedstawieniu Komendantowi Szkoły nowych władz związkowych, głos zabrała przewodnicząca KKW NSZZ PP Małgorzata Lewicka, która omówiła bieg bieżących spraw KKW i przedstawiła plan działania na najbliższą przyszłość. Uhonorowała również insp. Piotra Leciejewskiego orderem z okazji 20-lecia NSZZ Pracowników Policji.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ PP Zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ PP Zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ PP Zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ PP
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ PP Zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ PP Zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ PP Zebranie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ PP

autor: Paulina Politowska

(27.04.16)

Powrót na górę strony