Seniorze, nie daj się oszukać! - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Seniorze, nie daj się oszukać!

Data publikacji 21.04.2016

20 kwietnia br. podkom. Hanna Bigielmajer i kom. Michał Zielonka – wykładowcy z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, przeprowadzili wykład ...

Seniorze, nie daj się oszukać! 20 kwietnia br. podkom. Hanna Bigielmajer i kom. Michał Zielonka – wykładowcy z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, przeprowadzili wykład pt. „Jak uchronić się przed oszustwami?”, którego adresatami byli słuchacze pilskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przy tego typu przestępstwach bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka, której głównym celem jest uświadomienie osób starszych przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów.
Podczas prelekcji, wzbogaconej o prezentację multimedialną i krótki film edukacyjno - profilaktyczny, na wstępie omówiono znamiona przestępstwa oszustwa pospolitego określonego w art. 286 § 1 kodeksu karnego oraz profil sprawcy oszustwa. Ponadto, przedstawiono wybrane, najpowszechniejsze metody dokonywania oszustw, których ofiarą padają ludzie starsi - oszustwo metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na kuferek”, oszustwa zawodowe, przy sprzedaży mieszkań, na okazyjny zakup, na podmianę faktur za energię elektryczną, oszustwa typu kosztowna „strzałka” z Afryki, oszustwa przy sprzedaży monet (tzw. one penny) i oszustwa phishingowe.
Wystąpienie spotkało się z żywym odbiorem seniorów i przerodziło się w dyskusję. Tym samym zapoczątkowano cykl spotkań poświęconych bezpieczeństwu seniorów, podczas których przekazywana będzie wiedza i praktyczne umiejętności ułatwiające seniorom bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie.

autor: Leszek Koźmiński

(21.04.16)