Technicy na poligonie

Data publikacji 11.04.2016

Zajęcia z oględzin miejsca wybuchu są częścią programu szkolenia kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki, który realizowany jest cyklicznie ...

Technicy na poligonie Zajęcia z oględzin miejsca wybuchu są częścią programu szkolenia kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki, który realizowany jest cyklicznie w Szkole Policji w Pile. Nad całością zajęć teoretycznych i praktycznych, ogniskujących się wokół specjalistycznych pojęć i czynności techniczno-kryminalistycznych realizowanych na miejscach tak poważnych zdarzeń, czuwali praktycy z wieloletnim stażem: ekspert pirotechnik - funkcjonariusz z Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, ekspert z zakresu badań fizykochemicznych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu oraz asystenci Zespołu Minersko - Pirotechnicznego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu.
To dzięki ich umiejętnościom i możliwościom dysponowania odpowiednimi materiałami, technicy kryminalistyki mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z oddziaływaniem materiałów wybuchowych na różne przedmioty i poznać zasady oględzin w miejscu wybuchu oraz etapy prowadzenia śledztwa w tym zakresie. Dodatkowo funkcjonariusze CBŚP udostępnili specjalistyczne wyposażenie podczas ćwiczeń praktycznych, nadzorowali czynności prowadzonych czynności na miejscu wybuchu oraz przy okazji przetrenowali własne procedury podczas oględzin po zamachu terrorystycznym.
Słuchacze w związku z niecodziennymi czynnościami wykazali ponadprzeciętne zaangażowanie, co doprowadziło do ujawnienia i zabezpieczenia bardzo dużej ilości śladów kryminalistycznych, które w realnych warunkach z pewnością przyczyniłyby się do zidentyfikowania terrorystów, a prawidłowo zebrany i zabezpieczony materiał dowodowy stanowiłby niepodważalny argument w postępowaniu karnym.
Uświadomienie funkcjonariuszom jakimi możliwościami operacyjno-technicznymi dysponuje Wydział do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, pozwolą skutecznie reagować na zagrożenie aktami terroru przez poszczególne zespoły ATK w sytuacji ich wystąpienia. Udział Centralnego Biura Śledczego Policji w podobnych przedsięwzięciach i zdobywanie kolejnych doświadczeń, tylko umacnia bardzo dobre przygotowanie funkcjonariuszy do podobnych zadań, mając tu na uwadze zbliżające się duże przedsięwzięcia (Światowy Dzień Młodzieży i Szczyt NATO ) przed jakim stoi Policja.

Technicy na poligonie Technicy na poligonie Technicy na poligonie Technicy na poligonie
Technicy na poligonie Technicy na poligonie Technicy na poligonie Technicy na poligonie

autor: Piotr Peksa, Leszek Koźmiński

(11.04.16)

Powrót na górę strony