Tożsamość w dobie migracji

Data publikacji 11.04.2016

„Tożsamość w dobie migracji” to tytuł sympozjum, w którym udział wzięli Komendant Szkoły Policji insp. Piotr Leciejewski i zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej ...

Tożsamość w dobie migracji „Tożsamość w dobie migracji” to tytuł sympozjum, w którym udział wzięli Komendant Szkoły Policji insp. Piotr Leciejewski i zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Leszek Koźmiński. Przedsięwzięcie to organizowane było przez Centrum Edukacji i Szkoleń Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Uczestnikami trzydniowych obrad byli przedstawiciele narodowego wytwórcy dokumentów publicznych i pieniędzy – PWPW oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także wszystkich służb, w których gestii leży kontrola, weryfikacja i bezpieczeństwo dokumentów publicznych – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Policji. Ważnym głosem w dyskusji dysponowali również przedstawiciele świata uniwersyteckiego (m. in. Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego) i szkolnictwa policyjnego (Szkoły Policji w Pile, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie).

W ramach sympozjum uczestnicy brali udział w eksperckiej części warsztatowej, pogłębiając praktyczną wiedzę o zabezpieczeniach dokumentach publicznych (głównie paszportach i dokumentach tożsamości) i sposobach ich fałszerstw oraz poprawnej weryfikacji. Podstawowy trzon zajęć stanowiły jednak wykłady i dyskusje tematycznie zogniskowane wokół aktualnych zagadnień coraz liczniejszej w Polsce obecności cudzoziemców. Dotyczyły one kwestii ich tożsamości w świecie obcym kulturowo i posługiwania się przez nich dokumentami. Przede wszystkim jednak skupiały się na potencjalnych zagrożeniach o charakterze terrorystycznym. Podkreślano rolę kontroli dokumentów powiązaną z weryfikacją i ustalaniem tożsamości cudzoziemców. Ciekawie prezentowały się wystąpienia przedstawicieli Biura Służby Kryminalnej KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji poświęcone przestępczości z udziałem cudzoziemców i przestępczości fałszerstw pieniędzy.

Obecność na sympozjum Komendanta Szkoły insp. Piotra Leciejewskiego zaowocowało nawiązaniem dialogu z przedstawicielami Centrum Edukacji i Szkoleń PWPW, co w przyszłości powinno przynieść wymierne korzyści z ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno do nauczycieli Szkoły Policji w Pile, jak i słuchaczy wielu rodzajów kursów.

autor: Jacek Czechowski

(11.04.16)

Powrót na górę strony