Konferencja - Przestępczość farmaceutyczna

Data publikacji 11.04.2016

Szkoła Policji w Pile, Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 5-6 maja ...

Konferencja - Przestępczość farmaceutyczna Szkoła Policji w Pile, Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 5-6 maja 2016 r. w ww. Szkole zorganizują konferencję pt. „Przestępczość farmaceutyczna. Sfałszowane leki”. Celem konferencji jest wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie m.in. metod wykrywania sfałszowanych leków, sposobów zabezpieczania leków przed fałszowaniem oraz związanej z tym przestępczości internetowej. Przedstawione zostaną również możliwości merytorycznej współpracy ekspertów reprezentujących różne dziedziny. Poruszona zostanie także kwestia roli farmaceuty jako eksperta i biegłego w zakresie identyfikowania zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów.
W konferencji udział wezmą przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Policji, Prokuratury, Straży Granicznej, Służby Celnej, Narodowego Instytutu Leków oraz Wydziału Farmaceutycznego WUM.

autor: Krzysztof Opaliński

(11.04.16)

Powrót na górę strony