Odpowiedzialność dyscyplinarna

Data publikacji 06.04.2016

Na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile pod zakładką „Odpowiedzialność dyscyplinarna” pod linkiem Filmy zostały opublikowane m.in. wystąpienia prelegentów ...

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu dyscyplinarnym w służbach mundurowych Na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile pod zakładką „Odpowiedzialność dyscyplinarna” pod linkiem Filmy zostały opublikowane m.in. wystąpienia prelegentów, którzy wzięli udział w VI seminarium z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych. Seminarium odbyło się w dniu 20 listopada 2015 r. w Szkole Policji w Pile

W trakcie wspomnianego seminarium wygłoszono następujące referaty:

  • „Sądowa kontrola orzeczeń dyscyplinarnych” (prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie),
  • „Kontrola kasacyjna postępowania dyscyplinarnego w służbach mundurowych” (SSN Wiesław Kozielewicz),
  • „Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu dyscyplinarnym w służbach mundurowych” (prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski),
  • „Zakres przedmiotowy prawa do wniesienia środka odwoławczego w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko funkcjonariuszom służb mundurowych” (prof. dr hab. Radosław Giętkowski, Uniwersytet Gdański),
  • „Konstytucja a podstawowe zasady odwoławczego postępowania dyscyplinarnego policjantów” (dr Piotr Jóźwiak, Zastępca Prezydenta Miasta Leszno),
  • „Udział obrońcy w dyscyplinarnym postępowaniu odwoławczym funkcjonariuszy Służby Celnej” (prof. WSG dr Ireneusz Adamczak, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki i Techniki w Pile),
  • „Ukształtowanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia organu odwoławczego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec policjantów” (dr Barbara Janusz-Pohl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • „Wpływ polityki wizerunkowej w Policji na orzecznictwo dyscyplinarne w II instancji" (mł. insp. Sebastian Maj, KWP w Opolu).

Planowane jest również wydanie materiałów z seminarium w formie książkowej.

autor: Krzysztof Opaliński

(06.04.16)

Powrót na górę strony