Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego

Data publikacji 05.04.2016

„Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej”

Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej „Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej”
Pod takim tytułem odbyła się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2016 r. w Szkole Policji w Pile kolejna, czwarta już konferencja poświęcona zwalczaniu przestępczości intelektualnej, zorganizowana przy współudziale Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Stowarzyszenia SYGNAŁ.
W konferencji wzięło udział prawie 70 osób - przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia SYGNAŁ i Koalicji Antypirackiej oraz jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, szkół Policji i garnizonów wojewódzkich oraz powiatowych) - ekspertów, teoretyków i praktyków.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wojciech Ryżowski – Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, dr Michał Komar – wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Teresa Wierzbowska – prezes Zarządu Stowarzyszenia SYGNAŁ oraz Piotr Niemczyk – były Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP.

Podczas obrad wygłoszono następujące referaty:

  • „Dlaczego musimy chronić prawa autorskie? Perspektywa twórców” (dr Michał Komar, Wiceprezes ZAIKS),
  • Streaming, sharing hosting ciekawe przypadki w 2015 i 2016 roku – zagadnienie, problemy, sukcesy” (Jarosław Mojsiejuk, Łukasz Sternowski, Monika Góra, Zbigniew Taraś - Stowarzyszenie Sygnał),
  • „Współpraca Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z jednostkami zagranicznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w obszarze dotyczącym naruszeń prawa własności intelektualnej” (Wojciech Ryżowski – Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów),
  • „Ustalanie sprawców przestępstw przeciwko własności intelektualnej popełnianych w sieci Internet” (podkom. Krzysztof Lorek - Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji),
  • „Podstawowe mechanizmy ukrywania korzyści finansowych pochodzących z procederu łamania praw autorskich” (podinsp. Robert Kreczmer - Szkoła Policji w Pile),
  • „Na czym polegają działania typu „Follow the money” i jak je prowadzimy?” (Teresa Wierzbowska i Agnieszka Rauch Stachowicz, Piotr Niemczyk - Stowarzyszenie Sygnał),
  • „Cyberlocker, administracja forum, serwisy cyberlockerskie – zorganizowana grupa przestępcza?” (Andrzej Nieckarz - Związek Producentów Audio - Video),
  • „Rynek nielegalnego oprogramowania” (Krzysztof Janiszewski - Ekspert IPR),
  • „Przykłady najlepszych praktyk w sprawach naruszenia praw autorskich do programów komputerowych” (Paweł Sawicki - Business Software Alliance).

W trakcie wieczoru autorskiego Michała Komara, prowadzonego przez Piotr Niemczyka, przeprowadzono zbiórkę na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej
Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej
Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej

autor: Krzysztof Opaliński

(05.04.16)

Powrót na górę strony