Dzień z psychokryminalistyką - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Dzień z psychokryminalistyką

Data publikacji 17.03.2016

Kom. Michał Zielonka, młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, wziął udział w ,,Dniu z psychokryminalistyką”, którego organizatorem był Uniwersytet SWPS ...

Dzień z psychokryminalistyką Kom. Michał Zielonka, młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, wziął udział w ,,Dniu z psychokryminalistyką”, którego organizatorem był Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Harmonogram wykładów oraz warsztatów był interesujący i bardzo bogaty.
Pierwszy wykład pt. „Psychopatia wśród seryjnych morderców” poprowadził prof. Daniel Boduszek, psycholog kryminalny, który realizuje badania naukowe wśród więźniów, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Pakistanie, Tanzanii i Polsce.
Następnie dr Bogdan Lach poprowadził wykład „Modus operandi sprawców zabójstw”. W trakcie wykładu została poruszona między innymi problematyka wpływu czynników wewnętrznych, do których należą: osobowość sprawcy, motywacja sprawcy, jego wiedza i wykształcenie, fizyczne predyspozycje sprawcy oraz jego przekonania i zasady oraz zewnętrznych: zachowanie się pokrzywdzonego, konieczność dostosowania się do zachowań innych osób, warunki atmosferyczne oraz konieczność dostosowania się do topografii terenu, na sposób dokonywania przestępstw.
Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach „Jak badać ślady kryminalistyczne, czyli o warsztacie detektywa”, które poprowadziła dr Joanna Stojer-Polańska. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z rodzajami śladów kryminalistycznych oraz sposobami ich ujawniania oraz zabezpieczania. Tematyka śladów kryminalistycznych została przedstawiona także na warsztatach „Światłowodem do sprawcy” przez Alicję Dobrowolską, w oparciu o konkretne sprawy kryminalne.
Warsztaty „Ile warte jest Twoje życie? – Mordercy na zlecenie”, Tymoteusza Kubali, przybliżyły specyfikę zawodowego zabójcy, zakres oraz sposób jego działania. Podczas zajęć pt. „Mity i stereotypy na temat negocjacji policyjnych” mgr Karolina Sikora-Knez i Natalia Różyc (KN Criminal Cases) omówiły podstawowe założenia procesu negocjacyjnego, jak powinien wyglądać skład zespołu negocjacyjnego, jakie są jego cele oraz zadania. Ważnym punktem warsztatów było zapoznanie się z tym, jaki powinien być dobry negocjator, czym powinien się cechować. Została przedstawiona specyfika różnych typów osobowości sprawców, jak również negocjatorów oraz techniki i narzędzia pomocne w przeprowadzaniu negocjacji.
Warsztaty pt. „Portret pamięciowy” dr Joanny Kabzińskiej i nadkom. Waldemara Piekarskiego pozwoliły przećwiczyć umiejętność prawidłowego konstruowania rysopisów oraz poznanie tajemnic portretu obrazowego – metod jego wykonywania oraz procesu tworzenia. Uczestnicy mieli okazję wcielić się w rolę naocznych świadków przestępstwa i przekonać się, jak trudnym zadaniem jest stworzenie portretu pamięciowego – zarówno w formie rysopisu, jak i portretu obrazowego.
Ostatnie zajęcia zatytułowane „Możliwości identyfikacji osób, jakie daje kryminalistyka” inż. Zbigniewa Szachnitowskiego dały możliwość omówienia rodzajów śladów kryminalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które pozwalają na podjęcie badań zmierzających do identyfikacji indywidualnej uczestników przestępstw. Istotnym zagadnieniem było również omówienie swoistych cech każdego z tego rodzaju śladów, które czynią je unikatowe i zezwalają na wskazanie konkretnego osobnika z populacji ludzkiej.

Dzień z psychokryminalistyką Dzień z psychokryminalistyką Dzień z psychokryminalistyką Dzień z psychokryminalistyką

autor: Leszek Koźmiński

(17.03.16)