Konferencja podsumowująca studia podyplomowe - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Konferencja podsumowująca studia podyplomowe

Data publikacji 17.03.2016

W dniu 13 marca prof. dr hab. Zbigniew Lasocik oraz płk SG Grzegorz Skorupski - Komendant COSSG w Koszalinie w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie wręczyli ...

Konferencja podsumowująca studia podyplomowe W dniu 13 marca prof. dr hab. Zbigniew Lasocik oraz płk SG Grzegorz Skorupski - Komendant COSSG w Koszalinie w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie wręczyli świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej o kierunku „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”. Uroczystość powiązana była z konferencją poświęconą zagadnieniom z zakresu wzmacniania potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi.
W ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Norweskich „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” przybliżono studentom problematykę przestępczości cudzoziemców oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i transgranicznej. Ponadto poszerzono wiedzę z zakresu zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Zajęcia były realizowanie przez ekspertów zajmujących się zarówno problematyką związaną z migracją oraz zjawiskiem handlu ludźmi. W ramach przedsięwzięcia, w charakterze prelegenta, wykłady i ćwiczenia prowadził podinsp. Krzysztof Sawicki z Zakładu Służby Kryminalnej, przybliżając zagadnienia związane ze specyfiką pracy z ofiarami handlu ludźmi oraz specyfikę pracy ze sprawcami handlu ludźmi i pracy przymusowej.

Konferencja podsumowująca studia podyplomowe Konferencja podsumowująca studia podyplomowe Konferencja podsumowująca studia podyplomowe Konferencja podsumowująca studia podyplomowe

autor: Leszek Koźmiński

(17.03.16)