Rozpoczęcie szkolenia podstawowego - 2016 - Szkoła Policji w Pile

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego

Data publikacji 15.03.2016

Dzisiaj w Szkole Policji w Pile rozpoczęła się pierwsza edycja szkolenia zawodowego podstawowego. 150 policjantów z garnizonów: dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego ...

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego Dzisiaj w Szkole Policji w Pile rozpoczęła się pierwsza edycja szkolenia zawodowego podstawowego. 150 policjantów z garnizonów: dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego i opolskiego, w trakcie szkolenia, odbędzie w sumie blisko 1000 godzin zajęć dydaktycznych. Nowo przyjęci policjanci będą musieli zapoznać się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, poszukiwania osób i rzeczy, ujawniania sprawców przestępstw oraz z teoretycznymi i praktycznymi aspektami skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych. Zapoznają się także z tajnikami podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego. Jeśli dodać do tego jeszcze szkolenie strzeleckie oraz zajęcia z taktyk i technik interwencji, można śmiało powiedzieć, że przed nimi czas wytężonej pracy i nauki.
Szkolenie wyposaża każdego ze słuchaczy w niezbędny zakres wiedzy i umiejętności pozwalający na skuteczne wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego Rozpoczęcie szkolenia podstawowego Rozpoczęcie szkolenia podstawowego Rozpoczęcie szkolenia podstawowego
Rozpoczęcie szkolenia podstawowego Rozpoczęcie szkolenia podstawowego Rozpoczęcie szkolenia podstawowego Rozpoczęcie szkolenia podstawowego
Rozpoczęcie szkolenia podstawowego Rozpoczęcie szkolenia podstawowego Rozpoczęcie szkolenia podstawowego Rozpoczęcie szkolenia podstawowego

autor: Paulina Politowska

(15.03.16)