Przestępczość farmaceutyczna - 2015 - Szkoła Policji w Pile

Przestępczość farmaceutyczna

Data publikacji 18.12.2015

W dniu 16 grudnia Szkoła gościła prof. dr. hab. n. farm. Zbigniewa E. Fijałka i mecenasa Krzysztofa Jopa z Narodowego Instytutu Leków ...

Przestępczość farmaceutyczna W dniu 16 grudnia Szkoła gościła prof. dr. hab. n. farm. Zbigniewa E. Fijałka i mecenasa Krzysztofa Jopa z Narodowego Instytutu Leków, Krzysztofa Liszewskiego z Agencji Bezpie-czeństwa Biznesu „SaLuS” oraz Grzegorza Brzoskowskiego z firmy SANOFI. Dla słuchaczy kursów specjalistycznych: w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej oraz wykonu-jących czynności dochodzeniowo - śledcze goście przeprowadzili wykłady z zakresu szeroko rozumianej przestępczości farmaceutycznej. W ramach zajęć przedstawili skalę zjawiska na świecie i w państwach UE, omówili metody wykrywania sfałszowanych leków i suplementów diety oraz sposoby zabezpieczania leków przed fałszowaniem, przestępczość internetową w tym zakresie, a także zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości farmaceutycznej w krajach UE.
W dalszej części wystąpień, przedstawili rys historyczny narkotyków i substancji psychode-licznych, omówili współczesny rynek narkotykowy i scharakteryzowali nowe substancje psy-choaktywne. Podkreślili również zakres działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zwalczania tej przestępczości oraz zakres badań przeprowadzanych przez Narodowy Instytut Leków.

Przestępczość farmaceutyczna Przestępczość farmaceutyczna Przestępczość farmaceutyczna Przestępczość farmaceutyczna

autor: Krzysztof Opaliński

(18.12.15)