„Obronność 15” - 2015 - Szkoła Policji w Pile

„Obronność 15”

Data publikacji 14.09.2015

W niedzielę, 13 września w wielu jednostkach Policji, w tym w Szkole Policji w Pile przeprowadzone zostały ogólnopolskie ćwiczenia pod nazwą „Obronność 15”.

„Obronność 15” W niedzielę, 13 września w wielu jednostkach Policji, w tym w Szkole Policji w Pile przeprowadzone zostały ogólnopolskie ćwiczenia pod nazwą „Obronność 15”. W ćwiczenia, poza kadrą Szkoły, były zaangażowane rezerwy osobowe z zasobów właściwych terytorialnie wojskowych komend uzupełnień – osoby te mają stanowić uzupełnienie kadrowe jednostek Policji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Celem tych największych, w powojennej historii Policji, ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do jednostek Policji, doskonalenie funkcjonowania punktów kontrolno - informacyjnych oraz wydawania wyposażenia, zapoznanie rezerwistów z miejscem, gdzie będą wykonywać zadania, a także ze specyfiką służby i podstawowymi zadaniami Policji.

W przygotowaniu i koordynacji przedsięwzięcia uczestniczył Główny Sztab Policji KGP przy współpracy Biura Finansów KGP i Biura Logistyki Policji KGP.

„Obronność 15” „Obronność 15” „Obronność 15” „Obronność 15”
„Obronność 15” „Obronność 15” „Obronność 15” „Obronność 15”
„Obronność 15” „Obronność 15” „Obronność 15” „Obronność 15”

autor: Waldemar Hałuja

(14.09.15)