KSIP po raz kolejny - 2015 - Szkoła Policji w Pile

KSIP po raz kolejny

Data publikacji 31.08.2015

KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji, jest podstawowym narzędziem służącym do uzyskiwania, przetwarzania oraz wykorzystywania ...

KSIP po raz kolejny KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji, jest podstawowym narzędziem służącym do uzyskiwania, przetwarzania oraz wykorzystywania wiedzy na temat osób, rzeczy, wydarzeń w ramach codziennych obowiązków wypełnianych przez funkcjonariuszy Policji. Zmiany wynikające z udoskonalania tego systemu wymuszają ciągłe podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie umiejętności użytkowników.
Szkoła Policji w Pile po raz kolejny w tym roku zorganizowała i przeprowadziła zajęcia z tego zakresu. W kursie wzięło udział 20 słuchaczy pochodzących ze wszystkich garnizonów. Zajęcia obejmowały 5 dni szkoleniowych, a materiał składający się na program kursu przewidywał prowadzenie części teoretycznej oraz praktycznej. Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa potwierdzające zdobyte kompetencje w zakresie przewidzianym materiałem. Szkoła Policji w Pile od 7 lat prowadzi kurs doskonalenia zawodowego z zakresu KSIP, zarówno dla służby kryminalnej, jak i prewencyjnej.

autor: Robert Kreczmer, Artur Lepalczyk

(31.08.15)