Kurs specjalistyczny w zakresie ujawniania ... - 2015 - Szkoła Policji w Pile

Kurs specjalistyczny w zakresie ujawniania ...

Data publikacji 26.08.2015

Zabezpieczenie majątkowe to instytucja, która spełnia w prawie karnym wiele ważnych zadań. Jest środkiem przymusu stosowanym wobec podejrzanego ...

Kurs specjalistyczny w zakresie ujawniania ... Zabezpieczenie majątkowe to instytucja, która spełnia w prawie karnym wiele ważnych zadań. Jest środkiem przymusu stosowanym wobec podejrzanego lub oskarżonego o popełnienie przestępstwa, którego celem jest zabezpieczenie późniejszego wykonania orzeczenia sądu w zakresie kar i środków karnych, które mają charakter majątkowy. Następuje to przede wszystkim poprzez ograniczenie możliwości dysponowania majątkiem przez podejrzanego/oskarżonego (zabezpieczenie mienia), tak aby nie mógł się go pozbyć i uniemożliwić wykonanie przyszłego orzeczenia. Zabezpieczenie majątkowe jest stosowane również po to, aby sprawcy nie mogli organizować sobie drogiej ochrony prawnej za kradzione pieniądze, nie mogli finansować zastraszania świadków, a także byli świadomi skuteczności organów ścigania. Zabezpieczenie majątkowe stosowane jest również w tym celu, aby sprawcy nie mogli powrócić do przestępstwa za pomocą uzyskanych narzędzi i środków oraz w jak najwyższym stopniu zrekompensować krzywdę pokrzywdzonego i podnieść poczucie sprawiedliwości. Efektywność i celowość dokonywania zabezpieczeń następuje przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego, a to zależy w znacznym stopniu od sprawności działania policji i prokuratury. Z uwagi na złożony charakter instytucji zabezpieczenia majątkowego, wielość przepisów odsyłających, brak spójności pomiędzy regulacjami kodeksu karnego wykonawczego a kodeksu postępowania karnego, w praktyce występują liczne problemy z właściwym jej stosowaniem, o czym mieli się okazję przekonać słuchacze kursu specjalistycznego w zakresie ujawniania, identyfikacji i zabezpieczenia mienia podlegającego zajęciu w postępowaniu przygotowawczym.
W związku z trwającą, czwartą w tym roku edycją kursu specjalistycznego w zakresie ujawniania, identyfikacji i zabezpieczenia mienia podlegającego zajęciu w postępowaniu przygotowawczym, gościem Szkoły Policji w Pile w dniach 25-26 sierpnia był podinsp. Adam Opiłka - ekspert z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Katowicach, który na co dzień prowadzi wielowątkowe sprawy karne związane z przestępczością zorganizowaną, o skomplikowanym stanie prawnym i faktycznym, m.in. tzw. oszustwa karuzelowe, w których występuje łańcuszek fikcyjnych firm wyłudzających od Skarbu Państwa podatek VAT.
Nasz Gość, przybliżył słuchaczom kursu aspekty praktyczne zabezpieczeń majątkowych, cele śledztwa finansowego, możliwości poszukiwania majątku sprawców przestępstw, zasady współpracy z Wydziałem Odzyskiwania Mienia KGP i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Ponadto, podstawy prawne dokonywania zabezpieczeń majątkowych, kary i środki karne o charakterze finansowym z kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego.
Wykład, jak i przedstawiona prezentacja multimedialna, spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczyła duża liczba pytań do prelegenta.

autor: Hanna Bigielmajer

(26.08.15)