Konferencja z zakresu handlu ludźmi - 2015 - Szkoła Policji w Pile

Konferencja z zakresu handlu ludźmi

Data publikacji 26.06.2015

Jednym z elementów porozumienia o współpracy zawartego w 2007 roku pomiędzy Szkołą Policji w Pile a Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie ...

Konferencja z zakresu handlu ludźmi Jednym z elementów porozumienia o współpracy zawartego w 2007 roku pomiędzy Szkołą Policji w Pile a Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, jest udział przedstawicieli obu placówek w organizowanych przedsięwzięciach o charakterze szkoleniowym oraz wymiana doświadczeń z zakresu metod i form kształcenia zawodowego. W związku z organizacją przez COSSG w Koszalinie konferencji naukowej pt. „Wzmacnianie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”, do udziału w niej zaproszony został podinsp. Krzysztof Sawicki - wykładowca z Zakładu Służby Kryminalnej, zajmujący się na co dzień tą tematyką.
Konferencja została przeprowadzona w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Norweskich „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych dziedzin nauki oraz praktycy zaangażowani w walkę z przestępstwem handlu ludźmi. Konferencja poświęcona była w znacznej części społeczno - kulturowym uwarunkowaniom przestępczości handlu ludźmi. Kluczowym punktem spotkania były zagadnienia związane z problematyką handlu ludźmi i nielegalnej migracji. Poruszono także zagadnienia z zakresu przestępczości zorganizowanej i współpracy organów ścigania z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania wspierania ofiar handlu ludźmi.

Konferencja z zakresu handlu ludźmi Konferencja z zakresu handlu ludźmi Konferencja z zakresu handlu ludźmi Konferencja z zakresu handlu ludźmi

autor: Marzena Brzozowska

(26.06.15)