Najlepsza klasa policyjna w Polsce

Data publikacji 02.06.2015

Drugi dzień turniejowych zmagań rozpoczął się od testu ogólnej wiedzy o Policji, który był ostatnią konkurencją VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych.

Najlepsza klasa policyjna w Polsce Drugi dzień turniejowych zmagań rozpoczął się od testu ogólnej wiedzy o Policji, który był ostatnią konkurencją VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. Losy pierwszego miejsca ważyły się do ostatniej chwili, a liczba różnica punktów zdobytych przez kilka reprezentacji była minimalna.

Zaszczytny tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2015” zdobyła reprezentacja Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, zdobywając 446 pkt w klasyfikacji generalnej. Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharem ufundowanym przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, który wręczył nadinsp. Władysław Padło pełnomocnik KGP ds. Kontaktów z Samorządem Terytorialnym i Organizacjami Społecznymi, nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów Turnieju oraz pamiątkowym dyplomem.

Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, zdobywając 443 pkt oraz puchar ufundowany przez Komendanta Szkoły Policji w Pile, pamiątkowy dyplom, a także nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Pilskiego Franciszka Tamasa, które w jego imieniu wręczył Eligiusz Komarowski - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego.

Na trzecim stopniu podium stanęła reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach, która zdobyła 441 pkt w klasyfikacji generalnej, puchar ufundowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile, który wręczył podinsp. Rafał Socha, nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Piły pana Piotra Głowskiego oraz dyplom.

Trzej najlepsi zawodnicy w konkurencjach: sprawdzian wiedzy i test sprawności fizycznej zostali uhonorowani złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami ufundowanymi przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile, dyplomami, a także nagrodami ufundowanymi przez Lakiernictwo Pojazdowe Adam Luboński oraz firmę TIP-TOP Marka Tabały.

Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski ufundował puchar dla zawodniczki, która najszybciej, spośród dziewcząt, pokonała turniejowy tor przeszkód. Została nią reprezentantka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku - Sara Pypeć.

W klasyfikacji drużynowej konkurencji Test umiejętności strzeleckich, zawodnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Studio Promocyjno - Handlowe „Credo” Jacek Bogusławski.

Wszyscy uczestnicy Turnieju oraz biorące w nim udział szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W ceremonii zakończenia, która odbyła się na nowoczesnych obiektach sportowych Szkoły Policji uczestniczyli poza wymienionymi wcześniej m.in. mł. insp. Beata Różniak - Krzeszewska - Komendant Powiatowy Policji w Pile, bryg. Robert Komarnicki - Zastępca Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, nadkom. Zbigniew Bartosiak - Zastępca Naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu KGP, ks. Stanisław Oracz - Dziekan Dekanatu Pilskiego, kom. Maciej Purol - Naczelnik Wydziału Prewencji, reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Komunikat końcowy

Najlepsza klasa policyjna w Polsce Najlepsza klasa policyjna w Polsce Najlepsza klasa policyjna w Polsce Najlepsza klasa policyjna w Polsce
Najlepsza klasa policyjna w Polsce Najlepsza klasa policyjna w Polsce Najlepsza klasa policyjna w Polsce Najlepsza klasa policyjna w Polsce
Najlepsza klasa policyjna w Polsce Najlepsza klasa policyjna w Polsce Najlepsza klasa policyjna w Polsce Najlepsza klasa policyjna w Polsce

autor: Anna Fons

(02.06.15)

Powrót na górę strony