Klasy policyjne po raz siódmy w Pile

Data publikacji 02.06.2015

Półroczne przygotowania do VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych znalazły swój finał podczas organizacji pierwszego punktu turniejowego programu ...

Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Półroczne przygotowania do VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych znalazły swój finał podczas organizacji pierwszego punktu turniejowego programu, jakim była odprawa kierowników 25 drużyn przybyłych na ww. Turniej. Tym wieczornym przedsięwzięciem, rozpoczętym o godz. 21.00 w niedzielę 31 maja jeszcze nieoficjalnie rozpoczął się Turniej. Zgromadzonych przywitał główny sędzia Turnieju – starszy wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia – podinsp. Wojciech Thiel. Podczas odprawy sędziowie poszczególnych konkurencji omówili ich zasady oraz rozlosowano numery startowe.

Następnego dnia, już oficjalnie w obecności drużyn, ich opiekunów, dyrektorów szkół z całej Polski i zaproszonych gości, komendant Szkoły – insp. Jerzy Powiecki oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile – Maria Kubica ogłosili rozpoczęcie turniejowych zmagań. Na uroczystości obecni byli również: nadkom. Zbigniew Bartosiak – zastępca naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu KGP, nadkom. Krzysztof Mróz – radca Wydziału Prezydialnego Gabinetu KGP, kierownictwo, kadra Szkoły Policji oraz pilskie klasy policyjne.
Owacjami przywitano wszystkie 25 drużyn, wyłonionych podczas ogólnokrajowych eliminacji oraz te, które według przepisów Regulaminu Turnieju zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej jego edycji i zapewniły sobie w ten sposób udział w tegorocznych zmaganiach.
Po ceremonii rozpoczęcia, wszyscy uczestnicy ustawili się do pamiątkowej fotografii przed budynkiem głównym Szkoły. Później uczniowie udali się na wyznaczone miejsca, aby wziąć udział w poszczególnych konkurencjach: teście umiejętności strzeleckich, teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz teście sprawności fizycznej (tor przeszkód).

Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Podczas rozgrywania dwóch pierwszych konkurencji, w sali konferencyjnej Szkoły Policji zostało zorganizowane spotkanie dyrektorów szkół przybyłych na Turniej, w którym uczestniczyli także nadkom. Zbigniew Bartosiak, nadkom. Krzysztof Mróz oraz Maria Kubica. Podczas spotkania dyrektorzy zaprezentowali swoje placówki, rozmawiano również o rozszerzeniu współpracy między nimi, wymianie dobrych praktyk, służących jeszcze lepszej edukacji młodzieży oraz założeniach programowych przygotowywanego podręcznika dla klas „policyjnych”.

Punktualnie o godz. 14.00 na placu apelowym Szkoły w ramach akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2015, została odczytana „Odezwa społeczności PaT” („Profilaktyka a Ty” – program profilaktyczny realizowany przez Komendę Główną Policji). Odbył się również społeczny „Zryw wolnych serc”, podczas którego uczestnicy Turnieju położyli prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijali wspólnie jego rytmu na znak sprzeciwu wobec uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pile.

Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Po południu, przy głośnym aplauzie publiczności, została rozegrana kolejna konkurencja, jaką był test sprawności fizycznej. Tego samego dnia, uczniowie i ich opiekunowie uczestniczyli w kolacji i wieczorze integracyjnym. Podczas niego na specjalnie zorganizowanym stoisku Szkoły, można było zapoznać się z jednostkami broni używanymi przez polską Policję, wykonać pamiątkową daktyloskopię, obejrzeć walizkę kryminalistyczną i zobaczyć ślady, które technicy kryminalistyki ujawniają na miejscu zdarzenia. Uczestnicy spotkania mieli również okazję, aby porozmawiać z instruktorami wyszkolenia strzeleckiego Zakładu Interwencji Policyjnych Szkoły i technikiem kryminalistyki z Zakładu Służby Kryminalnej, mogli również poćwiczyć na szkolnych obiektach sportowych, czy też złożyć życzenia i zadedykować dowolnej osobie wybraną przez siebie (spośród setek utworów) piosenkę.

Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Klasy policyjne po raz siódmy w Pile
Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Klasy policyjne po raz siódmy w Pile
Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Klasy policyjne po raz siódmy w Pile Klasy policyjne po raz siódmy w Pile

autor: Anna Fons

(02.06.15)

Powrót na górę strony