Nie uciekaj!

Data publikacji 28.05.2015

Ucieczki z domów to najczęstsza przyczyna zaginięć wśród nastolatków. Policja notuje rocznie ponad 7 tysięcy zaginięć osób w wieku 12-17 lat, z których aż 70% ...

Nie uciekaj! Ucieczki z domów to najczęstsza przyczyna zaginięć wśród nastolatków. Policja notuje rocznie ponad 7 tysięcy zaginięć osób w wieku 12-17 lat, z których aż 70% to dziewczęta. Za każdą z tych ucieczek kryje się trudna historia. Ucieczki wiążą się z kryzysem wieku dorastania - młodzi ludzie czują się odrzuceni, niezrozumiani. Zapracowani rodzice często nie poświęcają nastolatkom tyle czasu, ile powinni. Nie są w stanie dostrzec sygnałów zapowiadających ucieczkę. Młody człowiek ucieka, kiedy przerastają go problemy, z którymi się zmaga, kiedy nie widzi innego rozwiązania. Niestety, ucieczka często tylko pogłębia problem, czasami stając się sytuacją bardzo niebezpieczną dla pozbawionego wsparcia nastolatka.

Dostrzegając wagę problemu, Szkoła Policji w Pile zaproponowała uczniom klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile wzięcie udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Ucieczka nastolatka - przyczyny, przebieg, powrót”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi młodych ludzi na problemy ucieczek z domu, rozwijanie empatii, informowanie o niebezpieczeństwach wiążących się z ucieczkami, a także o alternatywnych sposobach radzenia sobie z problemami.

Dziś w auli Szkoły Policji odbyła się uroczysta gala połączona z wernisażem prac plastycznych. Komisja w składzie: Lucyna Gruntkowska (SP w Pile), Andrzej Trempała (ZSP nr 2 w Pile) oraz Wojciech Thiel (SP w Pile), wybrała trzy prace, które najlepiej oddały ideę przyświecającą konkursowi:

  1. miejsce - Roksana Dróbka (klasa II c)
  2. miejsce - Agnieszka Marchlewicz (klasa II c)
  3. miejsce - Kamila Reszka (klasa II a)

Ponadto, komisja wyróżniła prace następujących autorów:

  • Katarzyna Piętka (klasa II a)
  • Karolina Senska (klasa II c)
  • Weronika Kubiś (klasa II b)

Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonał Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Jerzy Powiecki oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile Maria Kubica. Po zakończeniu gali, młodzież oraz zaproszeni goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy.

Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj!
Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj!
Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj!
Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj!
Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj!

autor: Wojciech Thiel

(28.05.15)

Powrót na górę strony