Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły

Data publikacji 26.05.2015

Zakończyła się pierwsza edycja realizowanego w Szkole Policji w Pile kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki. Absolwenci tego szkolenia ...

Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły Zakończyła się pierwsza edycja realizowanego w Szkole Policji w Pile kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki. Absolwenci tego szkolenia w ciągu 52 dni szkoleniowych zdobywali wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w czterech zakresach tematycznych: ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystanie śladów kryminalistycznych, czynności prowadzone z udziałem specjalisty, fotografia kryminalistyczna i medycyna sądowa.
Ten jeden z najbardziej praktycznych kursów w systemie szkolnictwa policyjnego pozwolił jego uczestnikom podnieść kompetencje zawodowe. Różnorodny i szeroki obszar teoretycznych zagadnień poruszanych podczas zajęć dydaktycznych cały czas był weryfikowany dużą liczbą ćwiczeń i prac praktycznych. O ich wysoki poziom i aktualność dbali doświadczeni wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej, dla których kryminalistyka nie jest tylko zawodowym materiałem, ale osobistą pasją: podinsp. Leszek Koźmiński, podinsp. Wojciech Miś, kom. Leszek Szplit i podkom. Paweł Leśniewski. Kilkukrotnie podczas wybranych wykładów i warsztatów wspierali ich biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku i KWP w Poznaniu, a także funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji KWP w Poznaniu podczas głośnych i efektowych zajęć na poligonie wojskowym w Biedrusku.
Kurs specjalistyczny dla techników kryminalistyki potwierdził możliwości logistyczne Szkoły Policji w Pile. Wysoki poziom zajęć i ich różnorodność osiągnięte zostały także dzięki odpowiedniemu przygotowaniu zaplecza dydaktycznego w postaci nowych sal (m.in. wykładowej, do ćwiczeń praktycznych w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, fotograficzno - daktyloskopijnej, do ćwiczeń oględzin miejsca pożaru) oraz wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej. Każdy z dwudziestu opuszczających szkolne mury techników kryminalistyki śmiało może realizować zadania w swojej jednostce policyjnej i z dumą nosić miano specjalisty, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego.

Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły
Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły
Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły Pierwsi technicy kryminalistyki z Piły

autor: Marzena Brzozowska

(26.05.15)

Powrót na górę strony