Handel ludźmi – I edycja kursu specjalistycznego

Data publikacji 26.05.2015

W dniach 18-22 maja funkcjonariusze służby kryminalnej realizujący zadania służbowe związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi, uczestniczyli ...

Handel ludźmi – I edycja kursu specjalistycznego W dniach 18-22 maja funkcjonariusze służby kryminalnej realizujący zadania służbowe związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstwa handlu ludźmi, uczestniczyli w I edycji kursu specjalistycznego z zakresu zapobiegania przestępstwom handlu ludźmi i ich zwalczania.
Walka z handlem ludźmi jest jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed organami ścigania. Dlatego tak ważne jest, by starać się za wszelką cenę i wszelkimi dostępnymi środkami wpływać na zminimalizowanie skali tego zjawiska. Pomocna w tym może okazać się wiedza i doświadczenie, jakie nabyli uczestnicy zakończonej niedawno I edycji wspomnianego kursu.
Prelegentami, którzy podzielili się wiedzą z uczestnikami kursu byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej: asp. Jolanta Kamińska, podinsp. Jarosław Zientkowski, podinsp. Krzysztof Sawicki oraz nadkom. Ewa Mańka z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. W charakterze eksperta zewnętrznego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi wykłady prowadził nadkom. Michał Grzelec - naczelnik Wydziału ds. Handlu Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP.
Zagadnienia, które przedstawili prelegenci dotyczyły m.in.: form i metod pracy operacyjnej skutecznych w zwalczaniu przestępstwa handlu ludźmi, struktury grupy i mechanizmów działania sprawców, taktyki prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz sposobów nawiązywania pierwszego kontaktu z ofiarą przestępstwa handlu ludźmi. Ponadto omówiono współpracę międzynarodową w ramach: umów międzynarodowych, Interpolu, Europolu, Eurojustu oraz krajową w ramach Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Handel ludźmi – I edycja kursu specjalistycznego Handel ludźmi – I edycja kursu specjalistycznego Handel ludźmi – I edycja kursu specjalistycznego Handel ludźmi – I edycja kursu specjalistycznego

autor: Marzena Brzozowska

(26.05.15)

Powrót na górę strony