Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce! - 2015 - Szkoła Policji w Pile

Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce!

Data publikacji 20.05.2015

Szkoła Policji w Pile oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile już po raz siódmy organizują Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych ...

Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce! Szkoła Policji w Pile oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile już po raz siódmy organizują Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych, który odbędzie się w dniach 1 – 2 czerwca br. w pilskiej Szkole Policji.
Turniej organizowany jest pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, Starosty Pilskiego – Franciszka Tamasa, Prezydenta Miasta Piły – dr. Piotra Głowskiego oraz NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile.
Turniej jest autorskim pomysłem pilskiej Szkoły Policji, i ma służyć upowszechnianiu wiedzy na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz integracji młodzieży klas „policyjnych”. Jest on także okazją do spotkania dyrektorów szkół, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym, w celu wymiany dobrych praktyk.
Z dniem 16 stycznia br. zakończony został etap przyjmowania zgłoszeń do ww. Turnieju. Z uwagi na to, że do Szkoły Policji w Pile napłynęło 67 zgłoszeń, a według postanowień Regulaminu Turnieju może w nim wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji, drużyny biorące udział w Turnieju wyłonione zostały w drodze eliminacji, w oparciu o test wiedzy. Eliminacje przeprowadzono jednocześnie, w dniu 4 marca, w trzech jednostkach organizacyjnych Policji: Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Katowicach oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W ich wyniku do Turnieju zakwalifikowanych zostało 25 szkół (w tym współorganizator oraz szkoły, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej edycji) z terenu całej Polski. W finale Szkołę Policji w Pile odwiedzą reprezentacje z: Białego Boru, Bujn, Czarnkowa, Jarocina, Katowic, Komornicy (Serock), Kościerzyny, Malborka, Marcinkowic, Nowogardu, Ostrołęki, Piechowic, Płońska, Poznania, Prószkowa (koło Opola), Radomia, Radoryża Smolanego, Słupska, Suwałk, Środy Wielkopolskiej, Wojsławic i Żor.
W VII edycji Turnieju rozegrane zostaną następujące konkurencje:

  • sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji,
  • test sprawności fizycznej (tor przeszkód),
  • test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • test umiejętności strzeleckich.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji zostaną wyłonieni zwycięzcy klasyfikacji drużynowej i indywidualnej, na których czekają cenne nagrody.

Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce! Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce! Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce! Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce!
Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce! Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce! Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce! Turniej Klas Policyjnych - już wkrótce!

autor: Anna Fons

(20.05.15)