Konferencja w Sielpi Wielkiej

Data publikacji 14.05.2015

Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach zorganizowali w dniach 11-12 maja w Sielpi Wielkiej ...

Konferencja w Sielpi Wielkiej Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach zorganizowali w dniach 11-12 maja w Sielpi Wielkiej konferencję naukową o poświęconą roli organów ścigania i organizacji pozarządowych w zakresie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi jako formie niewolnictwa XXI wieku. Przedmiotowa konferencja stanowiła kontynuację corocznych wspólnych szkoleń dla przedstawicieli wojewódzkich zespołów do walki z handlem ludźmi umiejscowionych w wydziałach kryminalnych KWP/KSP, funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada oraz koordynatorów do spraw handlu ludźmi powołanych w poszczególnych oddziałach Straży Granicznej.
Konferencja poświęcona była w znacznej części zwalczaniu przestępstwa handlu ludźmi w aspekcie współpracy międzynarodowej w tym problematyce wspólnych zespołów dochodzeniowo - śledczych (JIT). Na podstawie wybranych spraw przedstawiono praktyczne aspekty zwalczania przestępstwa handlu ludźmi w oparciu o doświadczenia sądów, prokuratur, Policji, Straży Granicznej. Ponadto poruszono problematykę współpracy organów ścigania z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania wspierania ofiar/świadków handlu ludźmi, pomocy świadczonej cudzoziemcom jako ofiarom handlu ludźmi przez IOM w powrotach do kraju pochodzenia. Istotnym elementem w programie konferencji była tematyka związana z aspektami prawnymi przestępstwa handlu ludźmi oraz wykorzystanie DNA w zwalczaniu przedmiotowego przestępstwa.
Szkołę Policji w Pile reprezentował, w charakterze prelegenta, podinsp. Krzysztof Sawicki - wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej, który przybliżył zagadnienia związane ze szkoleniem specjalistycznym funkcjonariuszy Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi realizowanym w Szkole Policji w Pile w 2014 roku.

autor: Marzena Brzozowska

(14.05.15)

Powrót na górę strony