„DYWERSJA” w Szkole Policji

Data publikacji 24.04.2015

Wczoraj w godzinach porannych ogłoszono alarm dla kadry i słuchaczy Szkoły Policji w Pile. Równolegle alarm ogłoszono w wyznaczonych jednostkach i pododdziałach ...

„DYWERSJA” w Szkole Policji Wczoraj w godzinach porannych ogłoszono alarm dla kadry i słuchaczy Szkoły Policji w Pile. Równolegle alarm ogłoszono w wyznaczonych jednostkach i pododdziałach prewencji w garnizonach: wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim i łódzkim. Tak rozpoczęły się dwudniowe ćwiczenia pododdziałów prewencji pod kryptonimem „DYWERSJA”, realizowanych z rozkazu Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie gotowości oraz mobilności pododdziałów Policji w sytuacjach kryzysowych. Rolą pilskiej Szkoły w tych działaniach było zabezpieczenie logistyczne operacji, co zostało wykonane, pomimo normalnego trybu pracy całej jednostki i realizacji zaplanowanych wcześniej codziennych szkoleń na kursach specjalistycznych i kursie podstawowym.

Po przyjeździe do Szkoły (który z pewnością nie umknął uwadze pilan, z uwagi na to, że pojazdy w kolumnach poruszały się na sygnale), funkcjonariusze przystąpili do realizacji wyznaczonych zadań. W pierwszym dniu doskonalono założenia związane z działaniami poszukiwawczymi. Ćwiczono działania zgrywające, w tym systemy łączności oraz procesy decyzyjne. Współpracę z jednostkami Policji w sąsiednim województwie, tj. Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, ale także współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi - Nadleśnictwem i Strażą Leśną w Wałczu. Na czas ćwiczeń na terenie Szkoły zawiązano sztab operacji, przy wykorzystaniu Mobilnego Stanowiska Dowodzenia.

Drugiego dnia policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach podnoszących ich umiejętności strzeleckie oraz taktyki i techniki interwencji. Najbardziej widowiskowe były z pewnością ogólnodostępne ćwiczenia pododdziałów zwartych, które odbywały się na placu Staszica.

W ćwiczeniach, których centrum logistyczne znajdowało się w pilskiej Szkole Policji udział wzięło blisko 450 funkcjonariuszy. Warto również wspomnieć, że równolegle podobne ćwiczenia przeprowadzone zostały w Szkole Policji w Katowicach.

„DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji
„DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji
„DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji
„DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji „DYWERSJA” w Szkole Policji

autorzy: Jacek Czechowski, Anna Fons

(24.04.15)

Powrót na górę strony