Kradzież sygnału telewizyjnego - 2015 - Szkoła Policji w Pile

Kradzież sygnału telewizyjnego

Data publikacji 17.04.2015

Piractwo telewizyjne powoduje szkody zarówno dla legalnych abonentów, nadawców programów telewizyjnych i ich licencjodawców, dystrybutorów tych programów ...

Kradzież sygnału telewizyjnego Piractwo telewizyjne powoduje szkody zarówno dla legalnych abonentów, nadawców programów telewizyjnych i ich licencjodawców, dystrybutorów tych programów, jak i dla Skarbu Państwa. Kradzież sygnału telewizyjnego to nie tylko kradzież dóbr intelektualnych, ale też dewastacja mienia, przez co następują awarie i przerwy w odbiorze tego sygnału lub jest on gorszej jakości.
Zbigniew Taraś oraz Marcin Czechowicz - przedstawiciele Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ przedstawili słuchaczom kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej problematykę kradzieży sygnału telewizyjnego: regulacje prawne w tym zakresie oraz sposoby ujawniania i ścigania jego sprawców.

autor: Krzysztof Opaliński

(17.04.15)