Ogólnopolska Konferencja „Policyjne Archiwa X” - 2015 - Szkoła Policji w Pile

Ogólnopolska Konferencja „Policyjne Archiwa X”

Data publikacji 08.04.2015

W dniach 26-27 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się, zorganizowana przez Studenckie Koło Kryminalistyków przy Katedrze ...

Ogólnopolska Konferencja „Policyjne Archiwa X” W dniach 26-27 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się, zorganizowana przez Studenckie Koło Kryminalistyków przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Policyjne Archiwa X”. Wśród prelegentów obecni byli wykładowcy pilskiej Szkoły: podinsp. Zbigniew Bogusz i kom. Michał Zielonka, którzy omówili zagadnienia z zakresu oględzin („Oględziny wczoraj i dziś”).
W konferencji udział wzięli, poza osobami z kręgu prokuratury i świata nauki, m.in.: prof. nadzw. dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit - kierownik Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz pomysłodawca przedsięwzięcia, także przedstawiciele Komendy Głównej Policji: zastępca dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Tomasz Józefiak oraz naczelnik Wydziału Kryminalnego Biura Służby Kryminalnej KGP nadkom. Marcin Michta.
W spotkaniu dotyczącym działalności policyjnych zespołów zajmujących się sprawami umorzonymi z powodu niewykrycia sprawcy, udział wzięli przedstawiciele policyjnych zespołów ds. przestępstw niewykrytych z całej Polski. W tym gronie nie mogło zabraknąć doświadczonych biegłych, w tym podinsp. w st. spocz. dr Elżbiety Majchrzak z Sądu Okręgowego w Łodzi - bieglej z zakresu wnioskowania na podstawie mechanizmu powstawania plam krwawych, Marka Lisowicza z Sądu Okręgowego w Gliwicach, specjalizującego się w zagadnieniach z zakresu poszukiwania zwłok ludzkich oraz podinsp. w st. spocz. dr. Bogdana Lacha, który w swoim wystąpieniu przedstawił profilowanie kryminalistyczne w sprawach umorzonych.

Ogólnopolska Konferencja „Policyjne Archiwa X” Ogólnopolska Konferencja „Policyjne Archiwa X” Ogólnopolska Konferencja „Policyjne Archiwa X” Ogólnopolska Konferencja „Policyjne Archiwa X”

autor: Waldemar Hałuja

(08.04.15)