Szczególna rola - 2015 - Szkoła Policji w Pile

Szczególna rola

Data publikacji 03.04.2015

Proces adaptacji zawodowej dotyczy wszystkich policjantów nowoprzyjętych do służby. Właściwa adaptacja zawodowa wymaga wieloaspektowego przygotowania ...

Szczególna rola Proces adaptacji zawodowej dotyczy wszystkich policjantów nowoprzyjętych do służby. Właściwa adaptacja zawodowa wymaga wieloaspektowego przygotowania do wykonywania zadań służbowych i sytuacji występujących w służbie. Szczególnie istotną rolę w procesie adaptacji zawodowej policjantów przypisano opiekunom służbowym, którzy mają za zadanie m.in. wprowadzenie w środowisko zawodowe, zapoznanie z zakresem czynności służbowych, kształtowanie właściwych postaw, systemu wartości i etosu służby. Grupa 20 słuchaczy z garnizonów województw kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej. Uroczystego wręczenia świadectw absolwentom szkolenia dokonał Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia mł. insp. Artur Godlewski.

Szczególna rola Szczególna rola Szczególna rola Szczególna rola
Szczególna rola Szczególna rola Szczególna rola Szczególna rola

autor: Wojciech Thiel

(03.04.15)