Zmiany w procedurze karnej – wydanie II

Data publikacji 02.03.2015

W wyniku realizacji zadań powierzonych zespołowi ds. monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej, powołanemu przez ...

Zmiany w procedurze karnej – wydanie II W wyniku realizacji zadań powierzonych zespołowi ds. monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej, powołanemu przez Komendanta Głównego Policji na mocy decyzji nr 170 z dnia 30 kwietnia 2014 r., oraz wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez policjantów dotychczas uczestniczących w szkoleniach z zakresu nowelizacji procedury karnej, przekazujemy do Państwa dyspozycji zaktualizowane na dzień 18 lutego 2015 r. materiały do prowadzenia warsztatów szkoleniowych.
Proces zapoznawania funkcjonariuszy Policji ze zmianami procedury karnej okazał się nie lada wyzwaniem, głównie z powodu dużej liczby ustaw wprowadzających zmiany w Kodeksie postępowania karnego, ale przede wszystkim z powodu braku do dnia dzisiejszego ostatecznych decyzji parlamentarnych dotyczących kolejnych zmian, w tym zawartych w druku sejmowym nr 2393.
Obecnie publikacja została zaktualizowana, głównie w związku z wejściem w życie w dniu 8 kwietnia 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. 2015.21) oraz uzupełniona o zagadnienia sygnalizowane w trakcie prowadzonych szkoleń, a także innych działań, których przykładem może być uzyskanie stanowiska Prokuratury Generalnej odnośnie kilku istotnych kwestii interpretacyjnych zawartych w piśmie nr PG VII G 073/75/14.
Należy podkreślić, że z uwagi na procedowane zmiany nadal niemożliwe jest określenie stanu prawnego na dzień 1 lipca 2015 r., w związku z czym opracowanie będzie wymagało dalszej aktualizacji.

Zmiany w procedurze karnej – podręcznik – wydanie II

(02.03.15)

Powrót na górę strony