„Czerwone światło”

Data publikacji 20.10.2014

Handel ludźmi jest trzecim najbardziej dochodowym po broni i narkotykach polem aktywności zorganizowanych grup przestępczych. Już sama wiedza na ten temat ...

„Czerwone światło” Handel ludźmi jest trzecim najbardziej dochodowym po broni i narkotykach polem aktywności zorganizowanych grup przestępczych. Już sama wiedza na ten temat i świadomość zagrożeń może pomóc uniknąć przykrych zdarzeń. Informowanie i uświadamianie społeczeństwa jest jednym z celów „Krajowego Planu działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013 – 2015”. 18 października w krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciw Handlowi Ludźmi. Zgodnie z treścią punktu 1.2 części 1 – przyjętego w dniu 20 maja 2013 r. przez Radę Ministrów – „Krajowego Planu działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013 – 2015, organizacja ww. obchodów powierzona została szkołom Policji.
Spotkanie, które odbyło się 13 października w Klubie Słuchacza prowadzili wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły: podinsp. Krzysztof Sawicki oraz Pełnomocnik Komendanta Szkoły ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Roman Rauhut. W prelekcji uczestniczyli słuchacze kursów specjalistycznych. Wykładowcy zaprezentowali przybyłym film „Czerwone światło”, który był kolejną projekcją z serii dokumentów prezentowanych na Festiwalu „Watch docs. Prawa człowieka w filmie”. Film przedstawia historie kilku dziewczynek, które trafiły do domów publicznych w Kambodży. Udało się je ocalić dzięki pomocy rodziny i determinacji dwóch niezwykłych kobiet: Somaly Mam i Mu Sochua, które poświęciły swoje życie ratowaniu wykorzystywanych dzieci. Pierwsza z nich jest znaną aktywistką, która w dzieciństwie doświadczyła traumy przymusowej prostytucji, druga reprezentuje w parlamencie największą opozycyjną partię Kambodży.
Pełen emocji film wzbudził żywą dyskusję wśród zgromadzonych. Po projekcji prowadzący spotkanie funkcjonariusze zaprezentowali prezentację multimedialną dotyczącą działania grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi i prostytucją, a także opowiedzieli o przypadkach tego typu spraw znanych im z długoletniej praktyki. Rozdali oni także przybyłym materiały Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.

autor: Anna Fons

(20.10.14)

Powrót na górę strony